Event Cancellations

Event Cancellations

Here will be some text about event cancellations, what they are and their history


Search The Event Cancellations

Text Color
LIBEREC 1-REICHENBERG 1 **

3-SLAVNOST SUDETONĚMECKÉHO ZPĚVÁCKÉHO SVAZU 1937
3.SUDETENDEUTSCHES SÄNGERBUNDESFEST 1937
green More Information
LITOMĚŘICE 1-LEITMERITZ 1 **

TÝDEN BRANNOSTI
WEHRHAFTIGKEITSWOCHE
green More Information
LITOMĚŘICE-LEITMERITZ **

ŘÍJNOVÉ SLAVNOSTI
OKTOBERFEST
green More Information
LUKAČOVICE **


OSLAVY PROHLÁŠENÍ MĚSTEM
green More Information
LUHAČOVICE **


CELOSTÁTNÍ SJEZD ČS.STUDENTSTVA 1938
green More Information
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1-MARIENBAD 1 **

III.SVĚTOVÝ KONGRES"AGUDAS JISROEL"
green More Information
MĚLNÍK 1 **


VÝSTAVA KULTURNÍHO SNAŽENÍ
green More Information
MILETÍN

1811-1936
OSLAVY K.J.ERBENA
green More Information
MIROSLAV-MISSLITZ **

JIHOMORAVSKÁ VÝSTAVA
SÜDMÄHRISCHE AUSSTELLUNG
green More Information
MÍSTEK **


PETR BEZRUČ V MÍSTKU 1891-1893
green More Information
MNICHOVO HRADIŠTĚ **


ODHALENÍ POMNÍKU VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA
green More Information
MNICHOVO HRADIŠTĚ ** c


ODHALENÍ POMNÍKU VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA
green More Information
MNICHOVO HRADIŠTĚ ** d


ODHALENÍ POMNÍKU VÁCLAVA BUDOVCE Z BUDOVA
green More Information
MORAVSKÁ OSTRAVA 1 **


VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
green More Information
MORAVSKÁ OSTRAVA 1 **


MEZINÁRODNÍ KONGRES VOLNÉ MYŠLENKY
green More Information
MORAVSKÁ OSTRAVA 9 **


SOKOLSKÉ DNY OSTRAVSKÝCH OKRSKŮ
green More Information
OLOMOUC 1 **


50 LET NÁRODNÍ JEDNOTY PRO VÝCHODNÍ MORAVU
green More Information
OPAVA 1-TROPPAU 1 **


KRAJSKÝ SLET SOKOLSTVA 1934
green More Information
OPAVA 1-TROPPAU 1 **

I.HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA
I.WIRTSCHAFTSAUSSTELLUNG
green More Information
OPAVA 1-TROPPAU 1 **

II.HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA
II.WIRTSCHAFTS-AUSSTELLUNG
green More Information
OPAVA 1-TROPPAU 1 **

III.HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA
III.WIRTSCHAFTSAUSSTELLUNG
green More Information
PARDUBICE 1 **

60 LET
VELKÉ PARDUBICKÉ STEEPLE CHASE 1874-1934
green More Information
PARDUBICE ZÁVODIŠTĚ**


MEZINÁRODNÍ STŘELECKÉ ZÁVODY
green More Information
PARDUBICE ZÁVODIŠTĚ ** a


VII.ZLATÁ PŘILBA ČESKOSLOVENSKA
green More Information
PARDUBICE ZÁVODIŠTĚ ** b


VII.ZLATÁ PŘILBA ČESKOSLOVENSKA
green More Information