Rail Road Cancellations

Search The Rail Road Cancellations

List Of Registered Rail Road Cancellations

-MURÁN
V18
MURÁŇ -

Used in the period: 19190000 - 19200000

More information
WIEN-KRAKAU 2
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 2 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
KRAKAU-WIEN 2
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 2 -

Used in the period: 0 - 0

More information
WIEN-TROPPAU 4
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 4 -

Used in the period: 0 - 0

More information
TROPPAU-WIEN 4
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 4 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
WIEN-EGER 19
V2
VLAKOVÁ POŠTA č. 19 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
EGER-WIEN 19
V2
VLAKOVÁ POŠTA č. 19 -

Used in the period: 0 - 0

More information
WIEN-PRAG 21
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 21 -

Used in the period: 0 - 0

More information
PRAG-WIEN 21
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 21 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
WIEN-TETSCHEN 23
V01
VLAKOVÁ POŠTA č. 23 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
TETSCHEN-WIEN 23
V01
VLAKOVÁ POŠTA č. 23 -

Used in the period: 0 - 0

More information
PRAG-BODENBACH 31
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 31 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
BODENHACH-PRAG 31
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 31 -

Used in the period: 0 - 0

More information
PRAG-BODENBACH 31
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 31 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
BODENHACH-PRAG 31
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 31 -

Used in the period: 0 - 0

More information
PRAG-BODENBACH 32
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 32 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
BODENHACH-PRAG 32
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 32 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
PRAG-BODENBACH 32
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 32 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
BODENHACH-PRAG 32
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 32 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
PRAG-FURTH 33
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 33 -

Used in the period: 0 - 0

More information
FURTH-PRAG 33
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 33 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
PRAG-FURTH 34
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 34 -

Used in the period: 0 - 0

More information
FURTH-PRAG 34
V3
VLAKOVÁ POŠTA č. 34 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information
PRAG-FURTH *34*
V4
VLAKOVÁ POŠTA č. 34 -

Used in the period: 0 - 0

More information
FURTH-PRAG *34*
V4
VLAKOVÁ POŠTA č. 34 -

Used in the period: 19181028 - 19190000

More information